Kontakta oss

Vill du vara med på vår maillista så klicka och anmäl dig här!
Har du några synpunkter eller kommentarer så maila till

Vi som brukar organisera SMISK träffarna
Figge Boksjö, 0418 374 500
Crille Jacobsson, 0414 561 116