Kontakta oss

Vill du vara med på vår maillista så klicka och anmäl dig här!
Har du några synpunkter eller kommentarer så maila till

Vi som brukar organisera SMISK träffarna
Bo Grahn, 0415 431 007
Crille Jacobsson, 0414 561 116